Przednutki

to projekt muzyczny skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z powodzeniem mogą z niego skorzystać także rodzice i dzieci.

„Poza dostarczaniem wrażeń artystycznych muzyka może pełnić rolę relaksacyjną, aktywizującą, zwiększającą motywację do działania, uspokajającą, informacyjną, a także wspomagającą ogólny rozwój. (…) Szczególnie nieocenione wartości muzyka wnosi do wychowania i edukacji dziecka, gdyż jest źródłem harmonizowania rozwoju. Edukacja muzyczna odgrywa jedną z ważniejszych ról w dokonywaniu się zmian w rozwoju dziecka, kształtując jego psychikę, ale również modelując niemal każdy obszar funkcjonowania. Zastosowanie muzyki w edukacji na wszystkich poziomach jest cenne dla każdego dziecka – uczy myślenia, kształci spostrzegawczość, pamięć i uwagę. Edukacja muzyczna może mieć również działanie profilaktyczne – zapobiega nieprawidłowościom w kształtowaniu kompetencji społecznych. Nie wahajmy się sięgać po elementy sztuki, szczególnie że dzieci to lubią i garną się do artystycznej ekspresji, a kształcenie artystyczne ma niezaprzeczalny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka.”[i]

Wierząc badaczom i wychodząc z założenia, że muzyka to samo dobro, stworzyliśmy Przednutki, czyli projekt muzyczny, pozwalający dziecku od najmłodszych lat poznawać świat dzięki muzyce i uczyć się jednocześnie się bawiąc.

 

Proponujemy 3 działy tematyczne, według których łatwiej będzie wyszukać konkretną piosenkę:

  1. Utwory na wszystkie okazje, gdzie znajduje się wiele piosenek, które dziecko może zaśpiewać z okazji szczególnych świąt takich jak Dzień Matki, Babci, czy pierwszy dzień wiosny.
  2. Piosenki edukacyjne to zbiór utworów, dzięki którym dziecko bawiąc się pozna liczby, litery, dni tygodnia, nazwy miesięcy, a nawet numer alarmowy.
  3. Zabawy ruchowe. Dzieci lubią się ruszać, a badania dowodzą, że nie potrafią jednorazowo skupić uwagi na dłużej niż 20 minut. Dzięki piosenkom ruchowym można zrobić przerwę od czynności wymagających skupienia, by później wrócić do nich z nowym zapałem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą portalu PRZEDNUTKI.


[i] Barbara Wojtanowska- Janusz, Wpływ muzyki i edukacji muzycznej na rozwój dzieci i młodzieży, w: Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej.  Zeszyt nr 2 Konteksty edukacji artystycznej i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej, pod red. Agnieszki Mroczek, Warszawa 2014.